Hệ đào tạoĐại Học Loại hình đào tạoDự bị đại học

Khoa quản lý:PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Khóa học: DB - KHÓA 2014

Ngành đào tạoHoàn chỉnh kiến thức khối A

Chương trình đào tạo: Hoàn chỉnh kiến thức khối A - Năm 2014

Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DB0003 VẬT LÝ 1 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
2 DB0004 HÓA HỌC 1 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
3 DB0011 TOÁN A1 (DBĐH) 10.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DB0007 TOÁN A2 (DBĐH) 10.00 Bắt Buộc
2 DB0009 VẬT LÝ 2 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
3 DB0010 HÓA HỌC 2 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh