Hệ đào tạoĐại Học Loại hình đào tạoDự bị đại học
Khoa quản lýPHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN Ngành đào tạoHoàn chỉnh kiến thức khối V
Khóa học: DB - KHÓA 2014 Chương trình đào tạoHoàn chỉnh kiến thức khối V-Năm 2014
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DB0001 TOÁN V1 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
2 DB0003 VẬT LÝ 1 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
3 DB0005 MỸ THUẬT 1 (DBĐH) 10.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DB0002 TOÁN V2 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
2 DB0006 MỸ THUẬT 2 (DBĐH) 10.00 Bắt Buộc
3 DB0009 VẬT LÝ 2 (DBĐH) 5.00 Bắt Buộc
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh