Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

16/05/2023

Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

Thông báo số 330/TB-ĐHKT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/04/2023

Thông báo số 330/TB-ĐHKT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

30/12/2022

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

15/09/2022

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

28/06/2022

Quyết định số 526/QĐ-ĐHKT ngày 20/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

20/05/2022

Quyết định số 467/QĐ-ĐHKT ngày 19/5/2022 về Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh