Lễ công bố quyết định cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm - miễn nhiệm viên chức quản lý

06/06/2018

Ngày 06/6/2018, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm - miễn nhiệm viên chức quản lý và giải thế một số đơn vị theo quyết định 405 - QĐ - ĐHKT ngày 31/05/2018 trên cơ sở thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy từ quyết định 85 của Bộ Xây dựng.

Sinh hoạt học thuật: “Quy hoạch đô thị Lyon, Busan, Bangkok, Kuala Lumpur, Yangon”

05/06/2018

Ngày 29/05/2018, khoa Quy hoạch tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa với chủ đề “Quy hoạch đô thị Lyon, Busan, Bangkok, Kuala Lumpur, Yangon”.

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức hai sinh hoạt học thuật cấp Khoa

30/05/2018

Ngày 30/5/2018, khoa Khoa học cơ bản (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt học thuật cấp Khoa với sự tham gia của đông đủ các giảng viên.

Sinh hoạt học thuật “Quy trình ứng dụng công nghệ 3 D trong đồ án thiết kế”

25/05/2018

Sáng ngày 25/5, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề “Quy trình ứng dụng công nghệ 3D trong đồ án thiết kế”.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh