Bạn thấy bản thân phù hợp với việc phát triển, dẫn dắt và quản lý những công trình lớn?​​

Với bằng Cử nhân ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng, bạn có thể trở thành một chuyên gia kế hoạch, thiết kế và điều phối các công trình xây dựng.​​

Bạn thường sẽ đóng một vai trò trung tâm như là người quản lý dự án hoặc quản lý thi công trong một công trình xây dựng, các xưởng kỹ thuật hoặc công ty kiến trúc. Bạn sẽ tham gia vào việc lên kế hoạch cho các dự án xây dựng từ phát thảo bản vẽ đến hoàn thành thiết kế dự án. Bạn sẽ đóng góp vào các tính toán kỹ thuật cho công trình hoặc lên kế hoạch cho dự án xây dựng.​

Trong quá trình học tập, bạn sẽ được học về xây dựng, lựa chọn vật liệu, mô hình kỹ thuật số, điều tra tình trạng cũng như điều hành một doanh nghiệp, dự án thiết kế và sản xuất, và nhiều hơn nữa.​​

Bạn sẽ có cơ hội học chuyên sâu các lĩnh vực: năng lượng và tính bền vững, quản lý hoặc xây dựng kỹ thuật số. ​

Địa điểm học tập​

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - Phòng A508, Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng

Tổng quan về chương trình ATCM

Tuyển sinh và học bổng

Việc làm và sự nghiệp

Cơ hội trải nghiệm quốc tế

Học tiếp bậc sau đại học

Đại học UCN Đan Mạch và Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh