Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Thiết kế Công nghiệp

Ngày 10/01/2022

Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Thiết kế Công nghiệp

 

Quyết định 728/QĐ-ĐHKT ngày 13/10/2020 về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân, trình độ đại học, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Thiết kế công nghiệp

Link: [Tại đây]

 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân nghệ thuật ngành Thiết kế công nghiệp

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 729/QĐ-ĐHKT ngày 13/10/2020 về việc ban hành Chương trình đào tạo cử nhân, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 745/QĐ-ĐHKT ngày 15/10/2020 về việc điều chỉnh và ban hành Chương trình dạy học trình độ đại học ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 747/QĐ-ĐHKT ngày 19/10/2020 về việc điều chỉnh và ban hành Đề cương chi tiết học phần Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

 

Thông báo 640/TB-ĐHKT ngày 15/10/2020 về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

 

Thông báo 651/TB-ĐHKT ngày 20/10/2020 về việc ban hành Bản mô tả các học phần ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả các học phần chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp.

Link: [Tại đây]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh