CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngày 02/06/2016

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo đối với người có bằng Thạc sĩ là 03 năm tập trung liên tục, đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 04 năm tập trung liên tục.

3. Chương trình đào tạo:

 

Kiến trúc

Quy hoạch vùng và đô thị

TC

Phần 1. Các học phần bổ sung

Học chung chương trình Thạc sĩ dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ

30 TC

Phần 2. Các học phần Tiến sĩ

Các học phần lý thuyết

 

- CĐ: Phương pháp nghiên cứu và đề tài luận án

3 TC

- Học phần bắt buộc Kiến trúc: Các vấn đề về lý luận Kiến trúc

- Học phần bắt buộc Quy hoạch: Các vấn đề về Đô thị học

3 TC

Từ 1- 3 Học phần tự chọn (do trường tổ chức hoặc NCS có thể tham dự tại 1 cơ sở đào tạo khác)

2-6 TC

02 -03 Chuyên đề

4-6TC

Tiểu luận tổng quan

3 TC

Phần 3. Luận án Tiến sĩ và NCKH

Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, hoặc tham dự tối thiểu 02 hội thảo có tham luận.

- 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ngành trong và ngoài nước.

 

Luận án Tiến sĩ

9TC

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh