Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2022) của Đảng và 23 năm ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2022)

Ngày 10/10/2022

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2022) của Đảng và 23 năm ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2022)

Xem file PDF: [Đề cương tuyên truyền công tác dân vận]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh