Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Ngày 27/03/2022

Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Link xem file PDF đầy đủ: [TẠI ĐÂY]

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh