Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ 6

Ngày 12/01/2018

Sáng ngày 10/01/2018, Đảng bộ trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đảng viên trong Đảng bộ và thầy cô là Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và người tham dự đã nghe TS. GVCC Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viên cán bộ TP. HCM báo cáo nội dung : “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII”

Ở phần sinh hoạt toàn Đảng bộ, đồng chí Trương Ngọc Ẩn – Bí thư đảng ủy Nhà trường báo cáo nhanh tình hình phân tích chất lượng đảng viên, các chi bộ trực thuộc và của đảng bộ nhà trường năm 2017.


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh