Quyết định 475a/QĐ-ĐHKT về Ban hành Quy định tổ chức đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp và hoạt động chuyên môn sau đại học theo hình thức trực tuyến.

Ngày 14/08/2021

Quyết định số 475a/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp và hoạt động chuyên môn sau đại học theo hình thức trực tuyến.

NỘI DUNG QUY ĐỊNH:

CHỌN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM: QUY ĐỊNH...

  

NỘI DUNG QUY ĐỊNH:

CHỌN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM: QUY ĐỊNH...Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh