Thảo luận, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chương trình hành động của Đảng Bộ Trường

Ngày 13/07/2016

Sáng 8/7, Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi thảo luận, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chương trình hành động của Đảng Bộ Trường.

Tham dự buổi thảo luận, đóng góp ý kiến có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và Bí thư  - Phó Bí thư các chi Bộ thuộc Trường.

Trước đó, ngày 1/7/2016, đoàn đại biểu của Nhà trường đã tham dự "Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng" và "Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW" do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 03 báo cáo chuyên đề và hướng dẫn góp ý Dự thảo chương trình hành động, tổng kết Chỉ thị 03.

Trên cơ sở đó, sau Hội nghị của Đảng ủy Khối, Đảng bộ Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai thảo luận tại Nhà trường nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý và tổng hợp gửi về Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Tại buổi thảo luận do Đảng bộ Trường tổ chức, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến xoay quanh 04 vấn đề theo hướng dẫn tại "Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII" của Đảng ủy Khối. 


Cụ thể, các nội dung đóng góp ý kiến gồm: những điểm mới được tâm đắc trong Nghị quyết đại hội Đảng biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những băn khoăn lo lắng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; đề xuất cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nào trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX và chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; xác định giải pháp xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Theo đó, buổi thảo luận do Đảng bộ Nhà trường đã thu hút 12 ý kiến trực tiếp của các đại biểu tham dự.

Đồng chí Trương Ngọc Ẩn – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận định, buổi thảo luận đã nhận được những ý kiến đóng góp đầy đủ nội dung như hướng dẫn, bao gồm các vấn đề vi mô, vĩ mô của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều vấn đề chi tiết, cụ thể cho chương trình hành động của Đảng bộ Trường.

Bí thư Đảng ủy Nhà trường đánh giá các đại biểu đã nghiên cứu kỹ nội dung được đề nghị cho ý kiến nên những đóng góp đều sôi nổi, cởi mở, trúng vấn đề trọng tâm.

Ngoài những phát biểu trực tiếp tại buổi thảo luận do Đảng Bộ Nhà trường triển khai, các đại biểu cũng đóng góp qua phiếu lấy ý kiến của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng. Đảng bộ Nhà trường sẽ tổng hợp tất cả ý kiến trực tiếp cũng như các phiếu lấy ý kiến để gửi tới Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Hội nghị thu hút những ý kiến đóng góp sôi nổi:
L.Hương

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh