Thông báo số 114/TB-ĐHKT ngày 21/02/2022 về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 03/2022

Ngày 22/02/2022

Thông báo số 114/TB-ĐHKT ngày 21/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 03/2022

Xem file PDF: [Thông báo số 114/TB-ĐHKT ngày 21/02/2022]
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh