Thông báo số 878/TB-ĐHKT ngày 23/12/2021 về việc tiếp tục kế hoạch học tập bằng hình thức trực tuyến từ ngày 03/01/2022

Ngày 25/12/2021

Thông báo số 878/TB-ĐHKT ngày 23/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kế hoạch học tập bằng hình thức trực tuyến từ ngày 03/01/2022

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 878/TB-ĐHKT ngày 23/12/2021]

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh