Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2016

Ngày 01/11/2016

Căn cứ thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

1/ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ 5 năm hình thức vừa làm vừa học năm 2016 theo phương thức thi tuyển như sau, xem chi tiết thông báo tại đây.

2/ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ 3,5 năm hình thức vừa làm vừa học năm 2016 theo phương thức thi tuyển như sau. Xem thông báo chi tiết tại đây

3/ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 theo phương thức thi tuyển như sau. Xem thông chi tiết tại đây.

 

 

  

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh