Toàn văn qhát biểu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ năm 2018

Ngày 18/01/2019

Đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ cuối năm 2018 TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh