[Video] BÀI CA KIẾN TRÚC

Ngày 21/10/2016

Ca khúc viết riêng cho trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

- Nhạc và lời: Nhạc sĩ Phan Long

- Trình bày: Đội văn nghệ sinh viên trường Đại hoc Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh