[VIDEO] UAH INTRO - Giới thiệu về trường UAH tại Festival Sinh viên Kiến trúc 2018

Ngày 09/07/2018

[VIDEO] UAH INTRO - Giới thiệu về trường UAH tại Festival Sinh viên Kiến trúc 2018


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh