TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM 2012 - 2013

20/12/2012

V/v : Dời kế hoạch Tuyển Sinh năm 2012 cho lớp hệ Vừa làm Vừa học học tại trường Kiến Trúc ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh