TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM 2012 - 2013

20/12/2012

V/v : Dời kế hoạch Tuyển Sinh năm 2012 cho lớp hệ Vừa làm Vừa học học tại trường Kiến Trúc ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh