Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

22/09/2021

Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2019

17/01/2020

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

12/12/2019

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh