Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Ngày 20/04/2022

Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Xem file PDF tại đây: [Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh