Thông báo số 303/TB-ĐHKT ngày 14/03/2024 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 (vị trí giảng viên)

Ngày 15/03/2024

Thông báo số 303/TB-ĐHKT ngày 14/03/2024 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 (vị trí giảng viên)

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh