Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Ngày 14/12/2023

Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh