Quyết định số 194/QĐ-ĐHKT ngày 18/3/2024 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Ngày 19/03/2024

Quyết định số 194/QĐ-ĐHKT ngày 18/3/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Xem file PDF: [Quyết định số 194/QĐ-ĐHKT ngày 18/3/2024]

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh