Thông báo số 55/TB-ĐHKT về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/01/2024

Thông báo số 55/TB-ĐHKT ngày 18/01/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

  


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh