Thông báo các số 1175/TB-ĐHKT về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Ngày 14/12/2023

Thông báo các số 1175/TB-ĐHKT ngày 30/11/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh