Thông báo số 34/TB-ĐHKT về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

Ngày 26/01/2024

Thông báo số 34/TB-ĐHKT ngày 15/01/2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh