Thông báo số 304/TB-ĐHKT ngày 14/03/2024 về Kết quả tuyển tuyển dụng nhân viên năm 2023

Ngày 15/03/2024

Thông báo số 304/TB-ĐHKT ngày 14/03/2024 về Kết quả tuyển tuyển dụng nhân viên năm 2023

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh