Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

Ngày 04/10/2021

Thông báo 35/TB-QLKH&CN của phòng quản lý KH&CN về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022


Xem file PDF tại đây: [Thông báo 35/TB-QLKH&CN]

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh