Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Ngày 09/09/2022

Thông báo 24/TB-QLKH&CN ngày 05/09/2022 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Xem file PDF: [Thông báo 24/TB-QLKH&CN ngày 05/09/2022]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh