Kế hoạch và thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Ngày 26/08/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh ban hành: Kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và Thông báo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

=> Xem chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY

=> Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

=> Tải mẫu đơn đăng ký TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh