Thống kê các buổi sinh hoạt học thuật năm học 2018-2019

Ngày 08/10/2019

Trong năm học 2018-2019, các Khoa thuộc Trường đã thực hiện được 202 buổi sinh hoạt học thuật, trong đó: Liên kết cấp Trường - quốc tế (24 buổi); Cấp khoa: 66 buổi; Cấp bộ môn: 112 buổi.

Xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh