Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng

Ngày 11/05/2018

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng

Tên luận án: Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị;    Mã số: 9.58.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hằng

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Nhã                                               

                                                  TS. Đào Ngọc Nghiêm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hằng [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Phụ lục 

Luận án: Quy hoạch xây dựng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh