Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh

Ngày 06/02/2018

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh

Đề tài luận án: Phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Vũ Việt Anh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS  Đàm Thu Trang

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Luận án: Phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh