[Video] Một số hoạt động của Lễ hội Truyền thống 2015

Ngày 30/12/2015

Dấu hiệu đầu tiên - Truyền thống 2015

 

Lễ Rước Logo - Truyền Thống 2015 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh