Vinh danh Đảng viên 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

04/01/2016

Chiều 31/12, Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ lần thứ hai trong năm 2015, theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định hướng dẫn thi thành Điều lệ Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM lần thứ XIV

15/06/2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra trong hai ngày 11-12/6/2015 với sự tham dự của 77 đại biểu.

Kế hoạch Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV

25/05/2015

Thực hiện kế hoạch số 1097-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 và Hướng dẫn số 1969-HD/ĐUK ngày 30/9/2014 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng về “tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020”, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung như sau.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh