Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị phát động sinh viên NCKH năm học 2019-2020

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị đã tổ chức thành công buổi phát động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường năm học 2019-2020.

Kế hoạch và thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

26/08/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh ban hành: Kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và Thông báo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh