Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

30/06/2022

Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

26/06/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

11/10/2021

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

04/10/2021

Thông báo 35/TB-QLKH&CN; của phòng quản lý KH&CN; về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021

13/04/2021

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Khoa có sinh viên, giảng viên phụ trách NCKH của sinh viên, giảng viên hướng dẫn (GVHD) và sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020-2021 về thời gian nộp sản phẩm như sau:

Sinh viên UAH đạt giải Nhất, Nhì, Ba giải thưởng Euréka 2019 lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc- Xây dựng

06/12/2019

Lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2019 do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra ngày 24/11/2019 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Danh sách SV đạt giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc của Hội Quy hoạch phát triển đô thi VN năm 2019

14/11/2019

Căn cứ vào Thông báo ngày 30/10/2019 của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam về việc “Thông báo kết quả chấm Giải thưởng của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho các đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2019 chuyên ngành Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý đô thị”, Phòng Quản lý KH&CN; xin thông báo kết quả đạt giải.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh