Sinh viên UAH đạt giải Nhất, Nhì, Ba giải thưởng Euréka 2019 lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc- Xây dựng

06/12/2019

Lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2019 do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra ngày 24/11/2019 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Danh sách SV đạt giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc của Hội Quy hoạch phát triển đô thi VN năm 2019

14/11/2019

Căn cứ vào Thông báo ngày 30/10/2019 của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam về việc “Thông báo kết quả chấm Giải thưởng của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho các đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2019 chuyên ngành Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý đô thị”, Phòng Quản lý KH&CN; xin thông báo kết quả đạt giải.

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị phát động sinh viên NCKH năm học 2019-2020

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị đã tổ chức thành công buổi phát động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường năm học 2019-2020.

Kế hoạch và thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

26/08/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh ban hành: Kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và Thông báo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh