Sinh hoạt học thuật: “Báo cáo tiến trình của chương trình hội họa 4”

16/06/2016

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Báo cáo tiến trình của chương trình hội họa 4” do khoa Mỹ thuật tổ chức diễn ra ngày 15/6/2016 tại khoa Mỹ thuật – Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

SHHT: 'Những vấn đề cần lưu ý trong thiết kế hệ thống M&E trong công trình cao ốc văn phòng'

14/06/2016

Buổi sinh hoạt học thuật “Những vấn đề cần lưu ý trong thiết kế hệ thống M&E trong công trình cao ốc văn phòng” do ThS Nguyễn Văn Sơn , giảng viên bộ môn Năng lượng thông tin liên lạc, Khoa Kỹ thuật đô thị (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) báo cáo sáng ngày 10/6/2016.

SHHT: 'Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan vào quá trình hình thành, xây dựng tác phẩm Mỹ thuật'

06/06/2016

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan vào quá trình hình thành, xây dựng tác phẩm Mỹ thuật” diễn ra ngày 31/5 tại khoa Mỹ thuật – Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Nghiệm thu đề tài NCKH tài liệu giảng dạy học phần 'Bảo tồn di sản kiến trúc'

06/06/2016

Buổi đánh giá nghiệm thu cấp Trường đề tài tài liệu giảng dạy học phần “Bảo tồn di sản kiến trúc” do nhóm ThS.KTS Ninh Việt Anh, ThS.KTS Nguyễn Bích Hoàn, ThS.KTS Đặng Nhật Minh thực hiện diễn ra sáng ngày 1/6/2016.

SHHT về cách tiếp cận các vấn đề xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin đến thực tiễn giải quyết vấn đề xã hội VN hiện nay

31/05/2016

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Từ cách tiếp cận các vấn đề xã hội của Chủ nghĩa Mác – Lênin đến thực tiễn giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay” do ThS Lê Thị Thanh Bình (giảng viên Khoa Lý luận chính trị) báo cáo sáng ngày 27/5/2016.

Sinh hoạt học thuật: “Màu sắc trong nội thất”

31/05/2016

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Màu sắc trong nội thất” do TS Nguyễn Văn Tín – giảng viên Khoa Kiến trúc Nội thất (Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) báo cáo diễn ra chiều ngày 27/5/2016.

Sinh hoạt học thuật về ứng dụng vật liệu Polyurethane trong xây dựng

28/04/2016

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “ Ứng dụng vật liệu Polyurethane trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật” do ThS. Nguyễn Lê Duy Luân – giảng viên Khoa Kỹ thuật đô thị (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) báo cáo sáng ngày 27/4/2016.

KTS Andy Cao nói chuyện chuyên đề về kiến trúc cảnh quan tại ĐH Kiến trúc TP.HCM

26/04/2016

Buổi báo cáo chuyên đề về các thiết kế kiến trúc cảnh quan của văn phòng Cao Perrot Studio do KTS Andy Cao trình bày diễn ra ngày 25/4/2016 tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh