Khoa Quy hoạch sinh hoạt học thuật: "Góp ý cho dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị"

Ngày 19/01/2018

Ngày 11/01/2018, khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp Khoa với nội dung: Góp ý cho dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị.

TS.KTS Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng khoa Quy hoạch cho biết khoa Quy hoạch phối hợp cùng các bộ phận liên quan triển khai góp ý cho dự thảo Luật phát triển đô thị để gửi Bộ Xây dựng.

Tại buổi sinh hoạt học thuật, ThS.KTS Hoàng Ngọc Lan nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật phát triển đô thị theo tờ trình dự thảo, bao gồm các vấn đề: Cơ sở thực tiễn triển khai quản lý phát triển đô thị, bất cập và các yêu cầu tăng cường quy định pháp luật để quản lý; Đánh giá chung về nguyên nhân; Kinh nghiệm quốc tế; Kinh nghiệm quốc tế; Mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án luật; Ý nghĩa của luật phát triển đô thị.

 Tiếp đó, ThS Đoàn Ngọc Hiệp và ThS Mã Văn Phúc đã trình bày tổng quan Luật, gồm 8 chương, 74 điều.

 Các giảng viên đã chia thành các nhóm nhỏ dưới sự chủ trì của các trưởng nhóm để thảo luận, góp ý với các điều khoản theo nội dung từng chương.

Kết quả, khoa Quy hoạch đã có nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật phát triển đô thị. Trên cơ sở đó, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có văn bản đóng góp cụ thể các ý kiến gửi Bộ Xây dựng.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh