Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

Ngày 13/08/2018

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xin thông báo đến các khoa, các bộ môn, các giảng viên và toàn thể sinh viên thuộc trường về việc đăng ký đề tài tham gia giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (NCKH) năm học 2018-2019.

TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY


I. 
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên

- Đề tài NCKH do sinh viên tự chọn, có thể được phát triển từ các bài tập lớn, tiểu luận môn học, là một phần trong đề tài NCKH các cấp do một hoặc một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc giảng viên đề nghị sinh viên nghiên cứu theo hướng đề tài của mình. Sinh viên tự chọn giảng viên hướng dẫn (GVHD) hoặc Khoa bố trí GVHD cho sinh viên.

- Mỗi đề tài NCKH do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người (trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính), dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cán bộ nghiên cứu.

- Mỗi sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính không quá 02 đề tài trong một năm học.

- Mỗi đề tài phải xác định GVHD chính (nếu đề tài có nhiều GVHD).

- Sinh viên nhận phiếu đăng ký theo mẫu tại VP Khoa, Phòng Quản lý KH&CN, VP Đoàn hoặc trên Website Trường và nộp về VP Khoa.

2. Hình thức trình bày, nội dung đánh giá và cách thức bảo vệ đề tài cấp Khoa, cấp Trường.

a. Hình thức trình bày

- Thuyết minh gồm 02 bộ: dài không quá 80 trang A4 (không tính mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục…), Font chữ Unicode – Time New Roman, kích cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải 2cm, số thứ tự của trang ở phía trên và chính giữa trang.

+ Trên trang bìa thuyết minh phải có: Tên đề tài, tên sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện (tên sinh viên thực hiện chính phải ghi đầu tiên), chữ ký của GVHD.

+ Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): tối đa là 40 trang; Tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.

- 01 đĩa CD lưu đầy đủ nội dung nghiên cứu và hình chụp của SV/nhóm SV.

b. Nội dung đánh giá (Theo thang điểm 100)

- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (điểm tối đa là 15);

- Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận (điểm tối đa là 15);

- Mục tiêu đề tài (điểm tối đa là 10);

- Phương pháp nghiên cứu (điểm tối đa là 10);

- Kết quả nghiên cứu (điểm tối đa là 40);

- Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài (điểm tối đa là 10).

c. Cách thức bảo vệ đề tài cấp Khoa, cấp Trường.

- Bảo vệ đề tài cấp Khoa:

Sinh viên sau khi nộp đề tài sẽ được khoa thông báo về thời gian và địa điểm bảo vệ đề tài tại khoa.

+  Khoa gửi các phiếu điểm cũng như kết quả chấm về phòng Quản lý KH&CN để tổng hợp.

Bảo vệ đề tài cấp Trường:

+ Sau khi có kết quả tuyển chọn từ các khoa, phòng Quản lý KH&CN sẽ thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm để sinh viên bảo vệ cấp trường.

(Sinh viên chuẩn bị bài Powerpoint trình chiếu trong khoảng 10 phút).

+ Hội đồng cấp Trường sẽ chia thành 3 Hội đồng bao gồm:

  HĐ chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch;

  HĐ chuyên ngành: Xây dựng, Kỹ thuật Đô thị;

  HĐ chuyên ngành: Kiến trúc Nội thuật, Mỹ thuật Công nghiệp.

 + Các thành viên Hội đồng cấp Trường đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của Phiếu đánh giá (Theo mẫu của Phòng Quản lý KH&CN). Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên, Hội đồng sẽ xem xét cơ cấu đạt giải cho từng chuyên ngành.

 2. Tiến độ thực hiện

 - Nhận phiếu đăng ký thực hiện đề tài (Theo mẫu chung) từ thời gian ra thông báo đến ngày 20/10/2018 và nộp tại VP khoa:

 - 25-10-2018: Các khoa tổng hợp danh sách đăng ký NCKH của SV về Phòng Quản lý KH&CN.

 - 30/10/2018: Công bố danh sách SV đăng ký thực hiện đề tài NCKH NH 2018-2019 trên Website trường.

- Từ 30/12/2018 – 10/01/2019: Sinh viên nộp đề cương chi tiết về VP Khoa.

- Từ 08/5/2019 - 10/5/2019: Nộp sản phẩm hoàn chỉnh tại phòng QL. KH&CN.

- Từ 20/5-30/5/2019: SV bảo vệ đề tài NCKH cấp khoa.

- Từ 10/6 – 14/6/2019: SV bảo vệ đề tài NCKH cấp trường

- Từ 20/6 – 25/6/2019: Phòng Quản lý KH&CN thông báo kết quả đạt giải NCKH của SV cấp trường.

Lưu ý: Các đề tài NCKH của SV đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành có thể thực hiện tiếp tục bằng việc xác nhận lại đăng ký tại Phòng QL KH&CN hoặc qua Email.

II. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NCKHCác đề tài NCKH của sinh viên sau khi nộp sản phẩm sẽ được hỗ trợ kinh phí in ấn, kinh phí thực hiện đề tài, kinh phí thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng cho các đề tài NCKH đạt giải

Những đề tài đạt giải cao NCKH cấp trường sẽ có cơ hội được trường chọn gửi dự thi các Giải thưởng khác ... 

Các sinh viên có đề tài tham gia giải sẽ được cộng điểm vào phiếu rèn luyện, là cơ sở để xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc cao học và các quyền lợi khác.

Phòng Quản lý KH&CN kính đề nghị Đoàn Thanh niên, các khoa chuyên ngành, các bộ môn, các giảng viên thông báo đến sinh viên thuộc khoa tích cực tham gia giải thưởng nói trên.

=>> TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sinh viên nhận phiếu đăng ký tại Phòng Quản lý KH&CN, VP khoa, VP Đoàn hoặc trên Website trường

- Mọi thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ: ĐT: 028.38222748 – 141 hoặc :0939.729.759 (Gặp cô Thái Thị Lệ); Email: svnckh.sv@gmail.com

 


 

 

                   

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh