Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Thành phố

Ngày 24/11/2020

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành Phố “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ” diễn ra vào ngày 23/11/2020 tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. 

Chủ trì đề tài là ThS.KTS Đỗ Thuỳ Linh – Giảng viên Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng (thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường, Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) – Chủ tịch Hội đồng; TS.KTS Đỗ Phú Hưng (Trưởng khoa Kiến trúc, trường Đại học Văn Lang) và TS.KTS Phạm Anh Tuấn  (khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) – ủy viên phản biện; TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh), TS.KTS Trương Thị Thanh Trúc (khoa Kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) và Ths.KTS Trương Song Trương (khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) - ủy viên; Ths.KTS Nguyễn Thuỳ Anh (khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) - ủy viên thư ký.

Nhận xét phản biện đánh giá đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ” mang tính thực tiễn cao; nhóm nghiên cứu nên tiếp tục mở rộng đề tài cập nhật những vấn đề mới.

- Kết quả nghiên cứu có 02 dạng theo yêu cầu của của Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ, gồm: (1) dạng báo cáo khoa học, thiết kế mẫu điển hình cho việc tôn tạo nhà vườn, nhà nổi, nhà ở đô thị. và (2) dạng bài báo, sách chuyên khảo.

- Hai dạng kết quả trên phục vụ cho các đánh giá hiệu quả quản lý kiến trúc và quản lý đô thị của thành phố, góp phần định hướng kiến trúc và bảo tồn di sán kiến trúc và mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho thành phố.

- Các hướng nghiên cứu về quy hoạch cảnh quan và thiết kế cảnh quan với các định hướng vĩ mô và vi mô là những định hướng quy hoạch và các giải pháp thiết kế thiết thực, mang tính nghiên cứu ứng dụng

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc. 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh