Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tài liệu tham khảo – Bài tập và ứng dụng học phần Toán cao cấp 1”

Ngày 04/10/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tài liệu tham khảo – Bài tập và ứng dụng học phần Toán cao cấp 1”.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Tài liệu tham khảo – Bài tập và ứng dụng học phần Toán cao cấp 1”diễn ra sáng ngày 04/10/2018 tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.


Đề tài do nhóm các giảng viên: TS  Nguyễn Anh Triết – ThS Huỳnh Thị Hoàng Dung – ThS Lê Quí Danh – TS Bùi Thanh Duy – ThS Trần Minh Tuấn (khoa Khoa học cơ bản - trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) chủ trì.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm:  TS Bùi Tiến Dũng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh), TS Nguyễn Hữu Nhân (Đại học Đồng Nai), TS Nguyễn Thành Long (Đại học Khoc học Tự nhiên TP. HCM), TS Nguyễn Tuấn Duy (Đại học Tài chính Marketing), TS Nguyễn Tiến Thịnh (Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM).

Tại buổi nghiệm thu, TS Nguyễn Anh Triết đại diện cho nhóm chủ trì đề tài báo cáo trước Hội đồng.

“Tài liệu tham khảo – Bài tập và ứng dụng học phần Toán cao cấp 1” đã được Ủy viên hội đồng đánh giá phản biện các nội dung: Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm, và các yêu cầu khác theo đăng ký; Giá trị khoa học và giá trị ứng dựng; Kết quả nghiên cứu về giáo dục đào tạo và kinh tế xã hội…

Đề được đánh giá các kết quả vượt trội: “đã dưa vào các bài toán ứng dụng thực tế cho các nội dung tương ứng. Điều này giúp người đọc thấy được giá trị ứng dũng của toán học trong đời sống; Đề tài đã ứng dụng ngôn ngữ lập trình Matlab vào để giải quyết một số bài toán trong toán học cao cấp, điều này giúp người đọc được trang bị cơ bản về ngôn ngữ lập trình Matlab, từ đó có thể áp dụng vào trong các ngành khoa học khác”...

Đồng thời, đề tài cũng được góp ý để chỉnh lý một số nội dung nhỏ như: nên thêm vào mục tài liệu tham khảo; Phần bài tập tự luyện nên có hướng dẫn hoặc đáp số; một số lỗi đánh máy…

Các thành viên Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cho tác giả đề tài nhiều ý kiến quý báu.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh