Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024

Ngày 25/08/2023

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024

Link xem chi tiết file PDF: [TẠI ĐÂY]

Mẫu phiếu đăng ký: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh