Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Thành phố

Ngày 31/12/2020

Buổi nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành Phố “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ” diễn ra vào ngày 26/12/2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 

Chủ trì đề tài là ThS.KTS Đỗ Thuỳ Linh – Giảng viên Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng nghiệm thu gồm: Ths Trần Hoài Phương (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ) – Chủ tịch Hội đồng; TS.KTS Nguyễn Thiềm (Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị TP.Hồ Chí Minh) và TS.KTS Lê Thị Hồng Na  (Giảng viên Bộ môn Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh) – ủy viên phản biện; ThS.KTS Nguyễn Đan Quỳnh (PCN Ngành Kiến trúc, Khoa Kiến trúc – Xây dựng & Môi trường, Trường Đại học Nam Cần Thơ), KTS Nguyễn Thị Ánh Ngọc (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định – Quy hoạch – Xây dựng, Sở Xây dựng TP.Cần Thơ), Ths. Bùi Hồng Xa (Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ) và bà Lê Thị Thu Thuỷ (Trưởng phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Sở tài chính TP.Cần Thơ) - ủy viên; Ông Nguyễn Vĩnh Bình Phương (Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ) - ủy viên thư ký.

Nhận xét phản biện đánh giá đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ” mang tính thực tiễn cao và đạt  được các mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công trình kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu 2: Đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu và không gian cảnh quan riêng của thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu 3: Phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đặc thù phù hợp bản sắc đô thị sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (cầu, sông, bờ sông , không gian mở, không gian lịch sử văn hóa,…) và định hướng kết cấu bền vững trong kiến trúc thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH).

- Kết quả nghiên cứu có 02 dạng sản phẩm theo yêu cầu của của Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ, bao gồm: (1) dạng báo cáo khoa học, thiết kế mẫu điển hình cho việc tôn tạo nhà vườn, nhà nổi, nhà ở đô thị. và (2) dạng bài báo, sách chuyên khảo.

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Số lượng

Đánh giá

1

Báo cáo tổng hợp hiện trạng công trình kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ.

Báo cáo

01 báo cáo

Đảm bảo độ tin cậy, tính hoàn chỉnh, cụ thể và hệ thống, phản ánh đúng hiện trạng của thành phố Cần Thơ

2

Danh mục những công trình kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu cần bảo tồn và tôn tạo nhằm phát huy giá trị di sản kiến trúc thành phố Cần Thơ.

Danh mục

01 danh mục

Đảm bảo độ tin cậy, hợp lý, cần thiết phải bảo tồn và tôn tạo.

 

3

Báo cáo giải pháp bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ.

Báo cáo

01 báo cáo

Đảm bảo tính hoàn chỉnh, logic, khả thi trong ứng dụng, phù hợp với thực tế về quy hoạch và kiến trúc của thành phố Cần Thơ

4

Tài liệu thiết kế kiến trúc mẫu các mô hình kiến trúc của các loại hình công trình kiến trúc được đề xuất tôn tạo, phù hợp với đặc thù bản sắc đô thị sông nước và tạo được điểm nhấn cho thành phố Cần Thơ.

- 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà vườn Nam Bộ.

- 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà nổi trên tuyến sông hay kênh rạch.

- 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà ở đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tài liệu thiết kế

03 tài liệu thiết kế kiến trúc

Tất cả các mẫu đều là thiết kế trên bản vẽ. Bao gồm mặt đứng, mặt cắt dọc và ngang, mặt bằng tổng thể theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với các quy định hiện hành.

Đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện ứng dụng của thành phố Cần Thơ

- Hai dạng kết quả trên phục vụ cho các đánh giá hiệu quả quản lý kiến trúc và quản lý đô thị của thành phố, góp phần định hướng kiến trúc và bảo tồn di sán kiến trúc và mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho thành phố.

- Các hướng nghiên cứu về quy hoạch cảnh quan và thiết kế cảnh quan với các định hướng vĩ mô và vi mô là những định hướng quy hoạch và các giải pháp thiết kế thiết thực, mang tính nghiên cứu ứng dụng.

Kết quả, Hội đồng kết luận Đề tài được nghiệm thu chính thức với sự thống nhất của các thành viên.

Đề tài sau khi nghiệm thu sẽ chuyển giao cho Viện Quy hoạch xây dựng TP.Cần Thơ phục vụ công tác nghiên cứu quản lý đô thị.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh