Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên (2010-2012)

Ngày 27/01/2015

>> Đề tài NCKH cấp bộ của giảng viên (2006-2012)

>> Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên năm 2014

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 Năm 2010

1

Biên soạn giáo trình: Thi công chuyên ngành giao thông - san nền

KS. Đỗ Văn An

2

Biên soạn giáo trình: Kiến trúc cảnh quan

TS.KTS Phạm Anh Dũng

3

Biên soạn giáo trình: Cây xanh đô thị

TS.KTS Phạm Anh Dũng

4

Biên soạn giáo trình: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

KTS. Đoàn Trịnh Hiển

5

Biên soạn giáo trình: Anh văn chuyên ngành xây dựng

Th.sĩ Trần Thị Ngọc Thảo

6

Biên soạn giáo trình: Anh văn chuyên ngành nội ngoại thất

Th.sĩ Phạm Thị Kim Yến

7

Biên soạn giáo trình: Thủy lực xây dựng

Th.sĩ Lê Văn Thông

8

Biên soạn giáo trình: Cơ học kết cấu 1

Th.sĩ Bạch Vũ Hoàng Lan

9

Biên soạn giáo trình: Cơ học kết cấu 2

Th.sĩ Trần Thạch Linh

10

Biên soạn giáo trình: Sức bền vật liệu 1

Th.sĩ Nguyễn Thế Danh

11

Biên soạn giáo trình: Sức bền vật liệu 2

Th.sĩ Trần Quốc Hùng

12

Biên soạn giáo trình: Kết cấu bê tông cốt thép 2

Th.sĩ Trần Thị Nguyên Thảo

13

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc Bộ môn Lý luận chính trị

Th.sĩ Trần Trọng Oánh

14

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Kiến trúc

TS.KTS Trịnh Duy Anh

15

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Quy hoạch

TS.KTS Nguyễn Thanh Hà

16

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Kỹ thuật đô thị

TS.KTS Phạm Anh Dũng

17

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Mỹ thuật công nghiệp

CN. Nguyễn Đức Ánh

18

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Xây dựng

Th.sĩ Nguyễn Khắc Mạn

19

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Khoa học cơ bản

TS. Bùi Tiến Dũng

20

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Thiết kế Nội - Ngoại thất

CN. Nguyễn Hữu Vinh

21

Biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo theo tín chỉ thuộc khoa Mỹ thuật

Th.sĩ Mai Quế Vũ

Năm 2011

1

Biên soạn giáo trình học phần Kỹ năng bản thân

Th.sĩ Võ Thị Phương Trâm

2

Biên soạn giáo trình học phần: Thiết bị ngành nước

Th.sĩ Võ Anh Tuấn

3

Hướng dẫn đồ án Thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Th.sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

 

4

Hướng dẫn đồ án Thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới thoát nước

 

Th.sĩ Phan Đình Xuân Vinh

5

Hướng dẫn đồ án thiết kế mạng thông tin liên lạc

Th.sĩ Lê Ngọc Thiên

6

Hướng dẫn ứng dụng Civil 3D vào thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị (Giao thông - san nền - thoát nước)

KS. Phạm Ngọc Sáu

Th.sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

7

Biên soạn giáo trình học phần: Thiết kế nút giao thông

Th.sĩ Trần Văn Chí

TS. Phùng Mạnh Tiến

8

Biên soạn giáo trình học phần: Toán cao cấp 3 (chuyên ngành Xây dựng)

Th.sĩ Huỳnh Thị Hoàng Dung

Th.sĩ Lê Quí Danh

9

Biên soạngiáo trình học phần: Toán cao cấp 1 (chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật đô thị)

Th.sĩ Nguyễn Anh Triết

Th.sĩ Bùi Thanh Duy

10

Biên soạn giáo trình học phần: Quản lý dự án xây dựng

Th.sĩ Phan Nhựt Duy

Th.sĩ Đoàn Ngọc Hiệp

11

Biên dịch sách: Urban economics

Th.sĩ Lưu Thị Hoàng Lan

12

Biên dịch sách: Planning local economic development

Th.sĩ Lê Thị Bích Ngọc KTS. Phan Vũ Hải Âu KTS. Nguyễn Đức Long

Năm 2012

1

Biên soạn giáo trình học phần: Trắc địa xây dựng

Th.sĩ Nguyễn Anh Tài

2

Biên soạn giáo trình học phần: Ổn định công trình

Th.sĩ Bạch Vũ Hoàng Lan

3

Biên soạn giáo trình học phần: Nghệ thuật chữ trong thiết kế đồ họa

Th.sĩ Nguyễn Thành Nam

4

Biên soạn giáo trình học phần: Ý tưởng phim quảng cáo

CN. Trương Quốc Hùng

5

Biên soạn giáo trình học phần: EVENTS - Tổ chức các sự kiện

CN. Nguyễn Thị Thanh Thảo

6

Biên soạn chuyên đề: Công trình giáo dục

TS.KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Th.sĩ KTS. Châu Mỹ Anh

Th.sĩ KTS Phan Nhựt Hồng Thảo

7

Biên soạn chuyên đề: Chung cư thấp tầng

Th.sĩ KTS. Trần Duy An

8

Biên soạn chuyên đề: Thư viện

Th.sĩ KTS. Vũ Ngọc Tuyền

9

Biên soạn chuyên đề: Công trình nghỉ dưỡng

Th.sĩ KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền

10

Biên soạn chuyên đề: Công trình Bảo tàng và trưng bày

Th.sĩ KTS. Nguyễn Đình Vinh

11

Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ở các phòng - ban thông qua thí dụ phòng Hành chính tổng hợp

Th.sĩ Nguyễn Thị Thảo Trang

12

Xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kiến trúc (MS 60 58 01 03)

PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn

TS.KTS Phạm Tứ

TS.KTS Trịnh Duy Anh

13

Xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quy hoạch (MS 60 58 01 05)

TS.KTS Lê Anh Đức TS.KTS Nguyễn Thanh Hà TS.KTS Đỗ Phú Hưng

14

Xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý đô thị và công trình (MS 6058 01 06)

TS.KTS Phạm Anh Dũng TS.KTS Lê Văn Thương TS.KTS Nguyễn Thị Ngọc Lan

(Nguồn: P.QLKH-CN)

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh