Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu Ban Festival SV Kiến trúc toàn quốc 2018

Ngày 02/02/2018

Quyết định thành lập Ban tổ chức liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI năm 2018

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh