Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016

Ngày 14/10/2015

>> Sôi nổi Hội nghị Khoa học lần thứ VIII

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh