Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016

Ngày 14/10/2015

>> Sôi nổi Hội nghị Khoa học lần thứ VIII

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh