Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Phú Cường

Ngày 14/04/2015

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Phú Cường.

Tên luận án: Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Kiến trúc   Mã số: 62 58 01 02

Họ tên Nghiên cứu sinh: Phạm Phú Cường

Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. Nguyễn Khởi

Cơ sở đào tạo: Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết tại các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Phú Cường (tiếng Anh)

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Phú Cường (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh của luận án: CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2, CHƯƠNG 3, CHƯƠNG 4 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh