Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

Ngày 24/10/2016

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà

Đề tài luận án: Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển - thành phố Nha Trang.

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Trần Thị Việt Hà

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tố Lăng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Việt Hà tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển - thành phố Nha Trang

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh